DeeTheGeneral – Umuhle ft. Wave Rhyder Lyrics

DeeTheGeneral – Umuhle ft. Wave Rhyder Lyrics

DeeTheGeneral – Umuhle ft. Wave Rhyder Lyrics

DeeTheGeneral – Umuhle ft. Wave Rhyder Lyrics: Overall, “Umuhle” by DeeTheGeneral featuring Wave Rhyder is a captivating song that combines infectious rhythms, soulful vocals, and an uplifting atmosphere. It’s a celebration of beauty, positivity, and the power of music to bring people together. The lyrics of “Umuhle” celebrate the beauty and radiance of a special person, expressing admiration and praise for their captivating qualities. So, let the energetic and vibrant lyrics of “Umuhle” take you on a musical journey filled with joy and admiration.

Listen to or download “DeeTheGeneral – Umuhle ft. Wave Rhyder Lyrics” for free on Afrikhub. Stay tuned for more songs, videos, albums, mixes and lyrics.

Lyrics

Ubuhle bakho
Bayabu langazelela abanye
Ubuhle bakho
Bayabu Sabawela abanye
Awu phela sekunini ngidlala uthando
Ngifun uthando Ngifun uthando bo
Awuyehh
Phela sekunini ngidlala uthando
Ngifun uthando Ngifun uthando bo
Aw Ubuhle obunjena angikaze mina ngabubona
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena mah
(Umuhle umuhle mina nginovalo)
Ayi Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina nginovalo)
Uma ngibuka nj’ amehlo akhe
Ayi amandla ayaphela
Vele kujabula inhliziyo yam
Awu mfethu ngiyaktshela
Aw Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena mah
(Umuhle umuhle mina nginovalo)
Ayi Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina nginovalo)

Ngifun’ ufake isidwaba ugqoke iPhinifa
Ngifuna kukhale onondaba sibenzel ifilimu
Ngifuna bonke abakhuluma imilomo igcwale amalimi
Bebethi ngizohlupheka kuze kube nini
Um’ ungathint inhliziyo yami kuzokhala imfiliji
Ngihambe lonke ilizwe
Ngidlala ama feelings
Ngifun uthando olufana nelesidakwa no sikilidi
Uthando olungeke luphele kalula.

See also  DJ Clen – Rollin' Lyrics ft. Jay Jody, A-Reece & Marcus Harvey

Aw Ubuhle obunjena angikaze mina ngabubona
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena mah
(Umuhle umuhle mina nginovalo)
Ayi Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina nginovalo)
Uma ngibuka nj’ amehlo akhe
Ayi amandla ayaphela
Vele kujabula inhliziyo yam
Awu mfethu ngiyaktshela
Aw Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena mah
(Umuhle umuhle mina nginovalo )
Ayi Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina nginovalo)

Ha li eme li botsoe hle monna
Ha nka u tlohela ba haeso ba ka nkomotela
Bosiu le mots’eare ba ka nshoshothela
Hoba lapeng koana ehlile ho shota uena feela
Ba batla ho Bona ke kena le semomotela
Koete e khahluoe ke botle ba hau
Hakeso bone a nang le ts’obotsi tsa hau
Paka dithoto hle u nts’ale morao
Haeba ke kobo u nqhoaele seka lemao
Hoba dithabeng koana ba ea tseba
Ha e lla ka mokhoa ona koriana
(Ke mo fumane mofumahadi)
Hawu dithabeng koana ba ea tseba
Ha e lla ka mokhoa ona koriana
(Ke mo fumane mofumahadi)

Uma ngibuka nj’ amehlo akhe
Ayi amandla ayaphela
Vele kujabula inhliziyo yam
Awu mfethu ngiyaktshela
Aw Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena mah
(Umuhle umuhle mina nginovalo)
Ayi Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina nginovalo

Dudlu madolo kanyoko angithuki wena ngithuk’ uthando
Sondela ke ngibuze
Wowa kwaphi ntokazi
Sondela
Yimi uGimba gimba ka Magimbana
Ikumkani ehlala ehlane ngoba iphila ngamayeza njenge sguli sentaba
Sondela, wowa kwaphi ntomb
Eshe

(Visited 12 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *